Υποδοχή Α΄ Κύκλου

Οι μέρες υποδοχής του Α’ Κύκλου για το σχολικό έτος 2022-2023 θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022. Καλούνται οι εκπαιδευόμενοι του Α’ Κύκλου να προσέλθουν στο σχολείο στις 16:45. Καλή σχολική χρονιά!