Εγγραφή

Για την εγγραφή απαιτούνται:

  • Αίτηση
  • Απολυτήριο Δημοτικού ή Αποδεικτικό Α΄/Β΄τάξης Γυμνασίου
  • Tαυτότητα ή Διαβατήριο

 Της οριστικής εγγραφής προηγείται συνέντευξη-γνωριμία του υποψήφιου με την Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του Σ.Δ.Ε.