Ανακοίνωση θερινής λειτουργίας

Το σχολείο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα είναι ανοικτό τις παρακάτω Τετάρτες

14/7, 21/7, 28/7 και 4/8, 25/8

από 4.30 – 8.30 μ.μ.