Απογευματινός αρχαιολογικός περίπατος του ΣΔΕ Παλλήνης

Ρωμαϊκή Αγορά

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου το σχολείο μας έκανε απογευματινό αρχαιολογικό περίπατο στη βιβλιοθήκη του Αδριανού, τη Ρωμαϊκή Αγορά, το Ρολόι του Κυρρήστου και στην υπόγεια εκσκαφή και αποκάλυψη της κοίτης του Ηριδανού στο Σταθμό ΗΣΑΠ Μοναστηρακίου. Συζητήθηκαν οι διαφορετικοί πολιτισμοί (από τους κλασσικούς Ελληνικούς χρόνους μέχρι το Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία) που χρησιμοποίησαν τις συγκεκριμένες μνημειακές κατασκευές. Έγινε επίσης αναφορά στους λόγους για τους οποίους το 1900 κατά την πρώτη εκτεταμένη αναστύλωση του Παρθενώνα έγινε σαρωτική κατεδάφιση μεγάλου αριθμού Χριστιανικών και Οθωμανικών μνημείων. Τέλος προβλήθηκαν οι τρόποι δόμησης και τα υλικά της αρχαίας εποχής καθώς και τα σημερινά προβλήματα συντήρησης  και αποκατάστασης των μνημείων.

Πατήστε πάνω στις φωτογραφίες για να τις δείτε σε πλήρη ανάλυση.