Οι εθελοντικές οργανώσεις και φορείς στην Ελλάδα σήμερα

Εντοπίζουμε (από καταλόγους, εφημερίδες, ηλεκτρονικά ΜΜΕ κλπ) οργανώσεις ή φορείς που ως στόχο έχουν να προσφέρουν κοινωνικό, περιβαλλοντικό, ευρύτερα ανθρωπιστικό έργο.  Καταγράφουμε σε λίγες γραμμές την ταυτότητα και το βασικό στόχο του κάθε φορέα.