Η ηθική στις κοινωνίες της σύγχρονης τεχνολογικής εποχής

Η τεχνολογία καλπάζει και μας φέρνει μπροστά σε νέα  σύγχρονα  διλήμματα. Μπορούμε να έχουμε το ρόλο του Θεού;

Αλλάζουν οι αξίες και οι τρόποι συμπεριφοράς και επικοινωνίας;

Η προσπέλαση στην  γνώση πρέπει να είναι ελεύθερη;

Πολλά ερωτήματα για τα οποία πρέπει να πάρουμε θέση.