Σε ήχους δεύτερης ευκαιρίας ΣΔΕ..

«Σε ήχους δεύτερης ευκαιρίας ΣΔΕ..»

 Μες στο ΣΔΕ, στο δικό μας το σχολείο, ξαναβρές

την χαμένη φαντασία σου, γκρέμισε γέφυρα

και χτίσ? την και ξαναχτίσ? την, στο ΣΔΕ

την ευκαιρία σου

 

Ελευθερώνουμε την ωραία μουσική μας

από το σφραγισμένο ηχείο της, γεμίζουμε

χρώμα την παλέτα της ψυχής μας, που μας

δίνει το ΣΔΕ την δεύτερη ευκαιρία μας.

 

Με λογική, με συναίσθημα και γνώση,

Χρυσαετοί που ταξιδεύουμε, καθηγητές

και μαθητές και με οράματα και κρίση

στο ΣΔΕ όλοι μαζί δουλεύουμε.

Κ.Μ.