Μια εικόνα χίλιες λέξεις …μια βόλτα πολλές εικόνες…

Αφήνουμε φωτογραφίες να μας “αφηγηθούν” την ιστορία τους και προσπαθούμε να την καταγράψουμε συζητώντας και χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητά μας. Επιπλέον, αξιοποιούμε μια βόλτα για να βγάλουμε τις δικές μας φωτογραφίες, με εικόνες και θέματα που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, προκαλούν τη φαντασία και δίνουν αφορμή για συζήτηση.