Βιολογικές καλλιέργειες και διατροφικές συνήθειες στη σύγχρονη Ελλάδα

Τι είναι βιολογικές καλλιέργειες, πώς τις αναγνωρίζουμε, πλεονεκτήματα  έναντι άλλων καλλιεργειών. Τυποποιημένη διατροφή σε σχέση με την παραδοσιακή μεσογειακή, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα.